Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 6 av 6

Nr. 11 Sakfrågor och rättsfrågor — en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
Inbunden, 471 sid, 1987  SLUT på förlag

Nr. 10 Föreskriftsmakten — statsrättsliga undersökningar på grundval av regeringsformen, konstitutionell praxis och doktrin
Wittrock Martin
Iustus, Offentlig rätt
228 sid, 1986, Pris: 285 SEK exkl. moms   

Nr. 9 Rättegången i marknadsdomstolen
Johansson Sören
Iustus, Marknadsrätt, Processrätt
135 sid, 1986, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Offentligrättsliga perspektiv på organisationernas verksamhet
Bramstång Gunnar
Iustus, Offentlig rätt
64 sid, 1986  SLUT på förlag

Nr. 7 Medbestämmande och politisk demokrati — en principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande
Svensson Gustav
Iustus, Arbetsrätt
180 sid, 1985, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Nr. 5 Den svenska miljörättens uppbyggnad
Michanek Gabriel
Iustus, Miljörätt
117 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 4 Jordabalkens tillbehörsreglering — särskilt med avseende å leasing och avbetalningsköp : kritiska synpunkter
Gustafsson Mats
Iustus, Fastighetsrätt
102 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 3 Motköpsavtalet i öst-västhandeln — en juridisk analys utifrån svensk rätt
Myrdal Staffan
Iustus, Internationell rätt, Förmögenhetsrätt
120 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 2 Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson — Skuld och ansvar
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 250 sid, 1985, Pris: 382 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Ogiltighet i sakrätten — svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor
Göranson Ulf
Iustus, Förmögenhetsrätt
148 sid, 1984  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 6 av 6

  © 2017 Jure AB