Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 3 av 6

Nr. 88 Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration
Hobér Kaj
Iustus, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 459 sid, 2001, Pris: 507 SEK exkl. moms   

Nr. 87 Könsdiskriminering — En analys av nationell och internationell rätt
Lerwall Lotta
Iustus, Offentlig rätt, Arbetsrätt
Inbunden, 471 sid, 2001, Pris: 870 SEK exkl. moms   

Nr. 86 Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania — A Study in Comparative Constitutional Law
Taube Caroline
Iustus, Utländsk rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 322 sid, 2001, Pris: 860 SEK exkl. moms   

Nr. 85 Föräldraskap i rättslig belysning
Singer Anna
Iustus, Familjerätt
Inbunden, 573 sid, 2000, Pris: 910 SEK exkl. moms   

Nr. 84 Polisens rättsliga befogenheter vid spaning
Helmius Ingrid
Iustus, Straffrätt, Offentlig rätt
301 sid, 2000, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Nr. 83 Egendomsskyddet — äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna
Åhman Karin
Iustus, Internationell rätt
Inbunden, 442 sid, 2000, Pris: 970 SEK exkl. moms   

Nr. 82 Internationell konkurrensrätt — om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol
Hellner Michael
Iustus, Marknadsrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 379 sid, 2000  SLUT på förlag

Nr. 81 Intern kommunal kompetensfördelning
Höök Johan
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 428 sid, 2000  SLUT på förlag

Nr. 79 Rätt och kretslopp — Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor
Christensen Jonas
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 456 sid, 2000, Pris: 475 SEK exkl. moms   

Nr. 78 Jurisdiction in USA v. Noriega — With Special Reference to the Honecker Case
Asrat Belatchew
Iustus, Internationell rätt
Inbunden, 317 sid, 2000, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Nr. 77 Direktkrav — om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär
Zackariasson Laila
Iustus, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 449 sid, 1999, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Nr. 75 Activities in space - appropriation or use?
Nyman Metcalf Karin
Iustus, Internationell rätt
Inbunden, 416 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Nr. 74 Dispens från inkomstskatt
Alhager Magnus
Iustus, Skatterätt
Inbunden, 361 sid, 1999, Pris: 454 SEK exkl. moms   

Nr. 73 The Status of Multilateral Export Control Regimes — an Examination of Legal and Non-Legal Agreements in International Co-Operation
Ahlström Christer
Iustus, Internationell rätt
Inbunden, 536 sid, 1999, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Nr. 72 Kommunal revision — en rättslig analys
Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
Inbunden, 532 sid, 1999, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Nr. 71 Talerätt i miljömål — särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 598 sid, 1999  SLUT på förlag

Nr. 70 Lika inför lagen? — rätten ur ett genusperspektiv
Granström Görel
Iustus, Allmän rättslära
143 sid, 1999  SLUT på förlag

Nr. 69 Anglo-Swedish Studies in Law
Andenas Mads
Iustus, Internationell rätt, Utländsk rätt
388 sid, 1999, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Nr. 68 Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler — en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten
Andersson Torbjörn
Iustus, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 532 sid, 1999  SLUT på förlag

Nr. 67 Arbetsdomstolen och lagstiftaren — om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Rimsten Olle
Iustus, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 362 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Nr. 66 Vårdslös kreditgivning — straffrättsliga frågor om bankbrott
Lundkvist Peter
Iustus, Straffrätt, Krediträtt
155 sid, 1998  SLUT på förlag

Nr. 65 Dealing with integration Vol. 2 — Perspectives from seminars on European law 1996-1998
Cameron Iain, Simoni Alessandro
Iustus, EU-rätt
Inbunden, 249 sid, 1998, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Nr. 64 Bevisförbud — en undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång
Lundqvist Ulf
Iustus, Processrätt, Straffrätt
372 sid, 1998, Pris: 950 SEK exkl. moms   

Nr. 63 Inhibition — om verkställighetsförbud m.m. i judiciell process, inom förvaltningsrätten och i utsökningsförfarandet
Eklund Hans
Iustus, Processrätt, Offentlig rätt, Insolvensrätt
379 sid, 1998, Pris: 934 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 3 av 6

  © 2017 Jure AB