Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU
   
 
Författare:Thunberg Schunke Malin
Titel:Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU
Utgivningsår:2004
Omfång:382 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785580
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 94
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 974 SEK exkl. moms
Ett effektivt straffrättsligt samarbete mellan stater utgör en nödvändig förutsättning för gränsöverskridande brottsutredningar. I denna bok finns en mångfasetterad analys av internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU. Denna samarbetsform omfattar t.ex. framställningar om bevisupptagning och tvångsmedelsanvändning inom andra staters territorium.

Boken innehåller en detaljerad undersökning och presentation av de mest centrala internationella instrumenten om rättslig hjälp och den svenska lagstiftningen inom området. De senaste årens utveckling av internationell rättslig hjälp analyseras djupgående. Är de förändringar som har vidtagits tillräckliga för en effektiv straffrättsskipning och hur ställer de sig till krav på rättssäkerhet? Hur ser framtiden ut för rättslig hjälp inom EU?

I ett särskild kapitel synliggörs de svårigheter som kan uppstå för misstänkta eller tilltalade i gränsöverskridande brottsutredningar där bevisning finns utomlands. Vilket skydd finns i sådana fall i instrument om mänskliga rättigheter respektive internationell rättslig hjälp?
 
  © 2017 Jure AB