Skadeståndsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

Markesinis and Deakin's Tort Law
Deakin Simon, Johnston Angus, Markesinis Basil
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 871 sid, 5 uppl, 2003, Pris: 871 SEK exkl. moms   

Markesinis and Deakin's Tort Law - STUDENTUTGÅVA
Deakin Simon, Johnston Angus, Markesinis Basil
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
871 sid, 5 uppl, 2003, Pris: 498 SEK exkl. moms   

SOU 2003:46 Hund i rätta händer - om hundägarens ansvar
Fritzes, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt
209 sid, 2003, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Fritzes, Skadeståndsrätt
103 sid, 2003, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor
Riksdagen, Skadeståndsrätt
22 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks
Riksdagen, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
81 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

McGregor on Damages
McGregor Harvey
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1739 sid, 17 uppl, 2003, Pris: 5835 SEK exkl. moms   

Arbetsskadeförsäkring — och statligt personskadeskydd
Grönwall Lars, Hessmark Lars-Göran, Jansson Henrik
Prisma, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 390 sid, 6 uppl, 2003  SLUT på förlag

SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering
Fritzes, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
106 sid, 2003, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Ansvar vid finansiell rådgivning
Lycke Johan, Runesson Eric M., Swahn Mikael
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skadeståndsrätt
122 sid, 2003  SLUT på förlag

Moderne Erstatningsret
Gomard Bernhard
DJØF, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
116 sid, 2002, Pris: 552 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts - STUDENTUTGÅVA
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 690 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 1067 SEK exkl. moms   

Miljöskadeansvar — En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön
Sandvik Björn
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
496 sid, 2002, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor
Riksdagen, Skadeståndsrätt
161 sid, 2002, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2002:80 Koncentrerad arbetsskadehandläggning — för likformighet och rättvisa
Fritzes, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
207 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ansvar & Skadestånd — Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter
Gullefors Björn
Björn Lundén Information, Skadeståndsrätt
206 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Erstatningsansvarsloven — med kommentarer
Møller Jens , Wiisbye Michael S.
DJØF, Skadeståndsrätt
Inbunden, 936 sid, 6 uppl, 2002, Pris: 1529 SEK exkl. moms   

Lawyers' Liabilities
Evans Hugh
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt
Inbunden, 356 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 1648 SEK exkl. moms   

Medicinteknisk säkerhet — Lagkommentar och handbok
Liedström Göran
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt
288 sid, 2002  SLUT på förlag

Erstatningsrettslig identifikasjon
Askeland Bjarte
Cappelen, Skadeståndsrätt
Inbunden, 485 sid, 2002  SLUT på förlag

Unification of Tort Law: Strict Liability
Koch Bernhard A., Koziol Helmut
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 444 sid, 2002, Pris: 1249 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt
48 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen, Skadeståndsrätt
59 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Riksdagen, Skadeståndsrätt
69 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

  © 2017 Jure AB