Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av ��hrn Carolina:
   
 


Sida 1 av 1

Arbetsrättsliga förhandlingar — En handbok
Persson Per-Olof, Öhrn Carolina
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
172 sid, 2021, Pris: 391 SEK exkl. moms   

Rehabiliteringsansvaret — En arbetsrättslig handbok
Broman Jakob, Ericson Bo, Öhrn Carolina
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt
213 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 487 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB