SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning
   
 
Titel:SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning
Utgivningsår:2007
Omfång:159 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226841
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:3
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier skall regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. För att stärka barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung föreslås en rad olika åtgärder.
 
  © 2017 Jure AB