Ds 2007:7 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.
   
 
Titel:Ds 2007:7 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:191 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227022
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:7
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 194 SEK exkl. moms
I uppdraget har ingått att ta ställning till om det bör införas en skyldighet för alla stiftelser att anmäla sig till registreringsmyndigheten och om alla stiftelser bör registreras i stiftelseregistret. Mot bakgrund av att det har påtalats att kvaliteten på tillsynen varierar mellan länsstyrelserna har utredaren vidare haft att överväga om det finns skäl att centralisera tillsynen till en länsstyrelse eller koncentrera den till ett färre antal länsstyrelser än i dag.
 
  © 2017 Jure AB