Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för år 2008 CD-ROM
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för år 2008 CD-ROM – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:CD-rom. 12 volymer, 27 utgiftsområden.
Utgivningsår:2007
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708001C
Produkttyp:Datamedia
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB