Prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
   
 
Titel:Prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
Anmärkning:Se även SOU 2004:122 och prop. 2005/06:165.
Utgivningsår:2007
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:31
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB