Regeringens skrivelse 2007/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006
Utgivningsår:2007
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708034
Serie:Propositioner nr. 2007/08:34
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB