Prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare
   
 
Titel:Prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare
Anmärkning:Se även SOU 2003:102 och Ds 2007:11.
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:113
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB