Prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott
   
 
Titel:Prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott
Utgivningsår:2008
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:132
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB