SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag
   
 
Titel:SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229774
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett enklare aktiebolag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:49
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 204 SEK exkl. moms
Delbetänkandets huvudförslag går ut på att kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 100 000 kr till 50 000 kr. Denna nivå, som historiskt är mycket låg, har bestämts utifrån en avvägning mellan intresset av att fler mindre företag skall kunna välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan innebära. Det är exempelvis fråga om effekter för kapitalkravets funktion som seriositetsspärr eller effekter innebärande avtalsvis ökade krav från vissa borgenärer på exempelvis säkerheter. Den innehåller vidare ett alternativt förslag innebärande en möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning av privat aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB