SOU 2008:62 Myndighet för miljön
– en granskning av Naturvårdsverket
   
 
Titel:SOU 2008:62 Myndighet för miljön – en granskning av Naturvårdsverket
Utgivningsår:2008
Omfång:403 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230022
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om naturvårdsverket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:62
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms
Det behövs en förstärkt och mer självständig uppföljning och utvärdering av miljöarbetet. En ny myndighet - Miljömålsinstitutet - bör skapas för detta. Institutet skall ha en stark forskningsanknytning och internationell utblick anser Utredningen om Naturvårdsverket. Det nuvarande Miljömålsrådet flyttas från Naturvårdsverket till den nya myndigheten och bör ha i princip samma sammansättning som i dag. Skapandet av den nya myndigheten bör ses som ett första steg i förnyelsen av miljöarbetet. Utredningen menar att det är dags att inleda en större översyn av roller och ansvarsfördelning i miljövårdsförvaltningen och rekommenderar regeringen att ta ett sådant initiativ. Utredningen ger ett antal förslag till förändringar i Naturvårdsverkets arbete.
 
  © 2017 Jure AB