Nya redovisningsregler för aktiebolag
– Ny årsredovisning - K2. Slopad revisionsplikt. Sänkt aktiekapital. Förenklingsförslag
   
 
Författare:Broberg Anette
Titel:Nya redovisningsregler för aktiebolag – Ny årsredovisning - K2. Slopad revisionsplikt. Sänkt aktiekapital. Förenklingsförslag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:185 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170275708
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 269 SEK exkl. moms
I denna bok beskrivs de förenklade redovisningsreglerna som får tillämpas för första gången på räkenskapsår som avslutas 31 december 2008. Vi går inte igenom hela regelverket utan fokuserar på de viktigaste förändringarna, t.ex. begränsade uppskrivningsmöjligheter, förenklade avskrivningsregler och ingen periodisering av inkomster och utgifter som understiger 5 000 kr.

Boken behandlar även utredningsförslagen om slopad revisionsplikt, sänkt aktiekapital och minskade upplysningskrav i årsredovisningen.

Ur innehållet:
- Uppställningsscheman för årsredovisningen
- Maskiner och inventarier
- Byggnader, mark och markanläggning
- Finansiella tillgångar
- Kostnader
- Förvaltningsberättelse
- Tilläggsupplysningar
- Framtida förändringar
- Slopad revisionsplikt: sänkt aktiekapital, minskade upplysningskrav i årsredovisningen, reglerna om vanligt årsbokslut slopas, höjda gränsvärden för större företag
 
  © 2017 Jure AB