SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag Bilaga
– Aktieägarregister
   
 
Titel:SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag Bilaga – Aktieägarregister
Anmärkning:Bilaga till slutbetänkande av Aktiebolagskommittén. Delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36.
Utgivningsår:2001
Omfång:224 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213656
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 187 SEK exkl. moms
I en separat bilaga presenteras Aktiebolagskommitténs förslag till nytt centralt aktieägarregister.
Förslaget innebär att samtliga aktieägare i alla bolag utom avstämningsbolag skall finnas antecknade i ett centralt register. För att registret skall bli tillförlitligt anser kommittén att det måste ligga i aktieägarnas eget intresse att registrera sina innehav. Man föreslår därför att rätten till utdelning och andra ekonomiska rättigheter i bolaget liksom rätten att delta i bolagets förvaltning endast tillkommer den som är införd som aktieägare i registret. Införing i registret är det enda som ger sakrättsligt skydd vid överlåtelse av aktier. Kommittén menar därför att om ett sådant register skall införas så måste man samtidigt avskaffa aktiebreven, aktiekupongerna m.m.
 
  © 2017 Jure AB