Prop. 2008/09:2 2008 års andra tilläggsbudgetproposition
   
 
Titel:Prop. 2008/09:2 2008 års andra tilläggsbudgetproposition
Utgivningsår:2008
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:2
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag med mera för budgetåret 2008.
 
  © 2017 Jure AB