SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken
   
 
Titel:SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2001/02:70, SOU 2002:97 och SOU 2003:99 del 1 och 2.
Utgivningsår:2001
Omfång:390 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213796
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Offentlighets- och sekretesskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:3
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 251 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår bl.a. att myndigheternas skyldighet att lämna ut uppgifter ur upptagningar som är allmänna handlingar ska framgå uttryckligen av tryckfrihetsförordningen. Detta innebär i praktiken att man får rätt att ta del av elektroniskt lagrade handlingar, inte bara i form av utskrift, utan också i elektronisk form. Ett undantag görs dock av upphovsrättsliga skäl för datorprogram. Här föreslås även en ny grundlagsbestämmelse om arkivregler och en översyn av förhållandet mellan upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten.
 
  © 2017 Jure AB