Koncernredovisning
   
 
Författare:Kedner Gösta , Svenberg Sven-Åke , Ekberg Mats
Titel:Koncernredovisning
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:262 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144052403
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Koncernredovisning är ett område som befinner sig i ständig utveckling. Det är också ett område som kännetecknas av en ökande komplexitet.

Upplaga 12 är väsentligt utökad för att ge en komplett, gedigen och pedagogisk behandling av dagens koncernredovisning.

Boken beskriver uppbyggnaden av en koncern och motiv för koncernbildning samt redovisningsprinciper, lagbestämmelser, redovisningsstandarder och skatteregler för koncerner. De numera helt olika reglerna för koncerner med noterade respektive onoterade moderföretag behandlas var för sig.

Den praktiska tekniken för utarbetandet av koncernbokslut illustreras synnerligen ingående genom ett stort antal realistiska exempel. I dessa behandlas alla förekommande metoder: förvärvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden och klyvningsmetoden. Exemplen är försedda med utförliga och lättfattliga kommentarer och med precisa referenser till regelverket. De täcker alla förekommande typfall, även mindre frekventa sådana. Redovisning enligt internationella standarder, IFRS, behandlas också.

Boken är avsedd att vara en kvalificerad lärobok för universitet och högskolor och samtidigt en bra handbok för praktiskt verksamma ekonomer.
 
  © 2017 Jure AB