Ds 2000:72 The Swedish Local Government Act
   
 
Titel:Ds 2000:72 The Swedish Local Government Act
Anmärkning:Engelsk översättning av Kommunallagen.
Utgivningsår:2000
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213826
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 115 SEK exkl. moms
Innehåller 1991 års kommunallag i översättning till engelska i dess lydelse den 1 januari 2001.
 
  © 2017 Jure AB