Att rekrytera styrelser till börsbolag
– om arbetet i valberedningar
   
 
Författare:Björkmo Malin
Titel:Att rekrytera styrelser till börsbolag – om arbetet i valberedningar
Utgivningsår:2008
Omfång:147 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695805
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Styrelserekrytering i svenska börsbolag ska enligt bolagsstyrningskoden hanteras av en valberedning. Här beskrivs och diskuteras hur arbetet i valberedningar bör bedrivas för att ett gott resultat ska uppnås. Lämpliga kompetenser, erfarenheter och personligheter i en väl avvägd mix innebär att vi får styrelser som är kapabla att fatta de rätta strategiska besluten och se till att företagen utvecklas väl.

Boken bygger på erfarenheter, både goda och dåliga, från olika valbered-ningar. Den kan fungera som en handbok, och syftet är bland annat att lyfta fram de svårigheter som en valberedning kan möta och diskutera hur de praktiskt kan hanteras.

Att rekrytera styrelser till börsbolag vänder sig till alla som på något sätt arbetar med eller är påverkade av styrelserekrytering till börsbolag: ägare, företagsledningar, styrelseledamöter, valberedningsledamöter, rekryteringskonsulter etc. Men även den som vill veta mer om bolagsstyrning och styrelsetillsättning i svenska börsbolag bör finna boken intressant, liksom personer som är engagerade i valberedningsarbete inom svenskt föreningsliv.

Malin Björkmo är ekon.lic. i finansiell ekonomi och verksam som rådgivare inom styrnings- och kapitalförvaltningsrelaterade frågor. Hon har personlig erfarenhet av valberedningsarbete i ett antal börsbolag och har varit ansvarig för bolagsstyrning och styrelserekrytering i statliga bolag vid Näringsdepartementet, varit chef för kapitalförvaltningen i Skandia Liv och har dessutom erfarenhet från ett flertal styrelser, däribland Första AP-fonden.

 
  © 2017 Jure AB