Ds 2009:3 Fordonsbesiktning
   
 
Titel:Ds 2009:3 Fordonsbesiktning
Utgivningsår:2009
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231449
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:3
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 192 SEK exkl. moms
I denna promemoria föreslås lagändringar som krävs för att besiktningsverksamheten beträffande fordon anpassas till den svenska huvudregeln om öppna system för provning och kontroll, dvs. att oberoende och självständiga organ i konkurrens utför bedömning av överensstämmelse.
 
  © 2017 Jure AB