Aktier, Optioner, Obligationer
– En introduktion
   
 
Författare:Hansson Sigurd
Titel:Aktier, Optioner, Obligationer – En introduktion
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:224 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144054773
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 347 SEK exkl. moms
Denna bok om aktier, optioner och obligationer ger läsaren grundläggande kunskaper om

- vad en aktie, option eller obligation är och vilka funktioner dessa fyller

- hur marknaden för dessa värdepapper fungerar

- hur aktier, optioner och obligationer värderas

- ny- och fondemissioner

- principerna för beskattning av aktier

- existerande serviceorgan på värdepappersområdet

- hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader

… och mycket annat.

I denna elfte upplaga har hänsyn tagits till nyheter inom framför allt marknadsförhållanden samt ändrad lagstiftning och beskattning. Ökad användning av kapital- och pensionsförsäkringar som placeringsorgan för aktier och obligationer har uppmärksammats. Beteckningar och språklig praxis har anpassats.

Aktier, optioner och obligationer riktar sig såväl till professionella aktörer på de finansiella marknaderna som till läsare med ett allmänt intresse för hur dessa marknader fungerar. Boken är också skriven för att kunna användas som lärobok på universitet, högskolor och i andra utbildningssammanhang.
 
  © 2017 Jure AB