Prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol
   
 
Titel:Prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol
Utgivningsår:2009
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809213
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:213
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
I propositionen behandlas domstolschefens ansvar vid långsam handläggning. Vidare lämnas förslag till en ny lag om förtursförklaring i domstol. Förslaget syftar till att förbättra den enskildes möjligheter att påskynda handläggningen av ett mål eller ärende i domstol. En ansökan om förtursförklaring ska kunna göras beträffande alla typer av mål och ärenden i de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Om handläggningen av målet eller ärendet har oskäligt fördröjts, ska målet eller ärendet förklaras ha förtur i domstolen (förtursförklaring). Beslut om förtursförklaring ska avgöras av domstolschefen och inte kunna överklagas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB