Prop. 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet
Utgivningsår:2009
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809219
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:219
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att när balanstalet inom ålderspensionssystemet beräknas ska till avgiftstillgången läggas ett värde av buffertfonden beräknat som ett medelvärde av de tre senaste årens redovisade marknadsvärden.

Regeringen föreslår att ändringen ska träda i kraft den 25 november 2009 och tillämpas första gången vid fastställande av balanstalet för 2010.
 
  © 2017 Jure AB