Prop. 2008/09:227 Förfarande när ett beslag har hävts
   
 
Titel:Prop. 2008/09:227 Förfarande när ett beslag har hävts
Utgivningsår:2009
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809227
Serie:Propositioner nr. 2008/09:227
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Vad som ska ske med ett beslagtaget föremål när beslaget har hävts är inte generellt reglerat i lag. I propositionen föreslås att bestämmelser införs som anger till vem ett beslagtaget föremål ska lämnas ut när beslaget hävs. Om det inte finns någon som föremålet kan lämnas ut till eller det inte hämtas ut inom en viss tid, får den myndighet som förvarar föremålet sälja det för statens räkning eller förstöra det. Förslaget syftar till att förbättra hanteringen av föremål som varit tagna i beslag. Förslaget förväntas medföra större möjligheter för enskilda att ta till vara sin rätt samtidigt som förvaringskostnaderna minskar och administrationen förenklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010
 
  © 2017 Jure AB