Ds 2009:56 Statsluftfarten
   
 
Titel:Ds 2009:56 Statsluftfarten
Utgivningsår:2009
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233047
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:56
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 248 SEK exkl. moms
Förslag till reglering av statsluftfarten som är avsedd att i sin helhet ersätta 14 kap. i lagrådsremissen "Luftfartens lagar".

Här redovisas definitioner, bestämmelser för militär luftfart, bestämmelser för annan luftfart för statsändamål, bestämmelser gemensamma för statsluftfarten m.m.

Vidare föreslås en helt ny statsluftfartsförordning. I redovisningen ingår en översiktlig bild av de grundläggande internationella konventionerna på luftfartens område m.m.

 
  © 2017 Jure AB