Ds 2001:3 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
   
 
Titel:Ds 2001:3 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
Anmärkning:Prop. 2001/02:88
Utgivningsår:2001
Omfång:410 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213885
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:3
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Sverige ratificierar Romstadgan och i samband därmed avger en förklaring om att fängelsestraff som Internationella brottmålsdomstolen utdömt skall kunna verkställas i Sverige. Vidare föreslås att de aktuella bestämmelserna om samarbetet med Domstolen skall tas in i en särskild lag. Däremot ges inga förslag när det gäller de straffrättsliga frågor som Romstadgan ger upphov till, eftersom dessa behandlas i en särskild utredning.
 
  © 2017 Jure AB