SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m.
– Straffansvarets räckvidd
   
 
Titel:SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m. – Straffansvarets räckvidd
Anmärkning:Prop. 2001/02:59
Utgivningsår:2000
Omfång:330 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213060
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:88
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår bl.a. att brottet hets mot folkgrupp förtydligas och kompletteras med ett nytt brott: grovt förargelseväckande beteende och att hets mot homosexuella kriminaliseras. När det gäller olaga hot, utpressning m.fl. brott föreslås att även förtäckta hot skall vara straffbara. Straffet för övergrepp i rättssak skärps, liksom för otillåtet innehav av handgranater, minor och andra sprängmedel. Här diskuteras även straffansvar för deltagande i t.ex. mc-klubbar och andra misstänkt kriminella organisationer.
 
  © 2017 Jure AB