Prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2010
Omfång:368 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910100
Serie:Propositioner nr. 2009/10:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 172 SEK exkl. moms
Förstärkt sysselsättningspolitik samtidigt som de offentliga finanserna värnas - i den ekonomiska vårpropositionen anger regeringen inriktningen för hur återhämtningen i ekonomin ska vårdas och hur Sveriges fortsatta väg ut ur krisen ska se ut.

Totalt satsar regeringen ytterligare 4,9 miljarder kronor under 2010. Detta för att se till att de som drabbats hårdast av krisen inte halkar efter och för att stimulera efterfrågan på arbetskraft.

Pensionärer och barnfamiljer har drabbats särskilt hårt av krisen. Det är viktigt att dessa grupper inte halkar efter. Regeringen föreslår därför att inkomstskatten sänks ytterligare för pensionärer och att flerbarnstillägget höjs i barnbidraget.

Regeringen arbetar också för att säkra att jobben kommer tillbaka tidigt i återhämtningen och förhindra att flaskhalsar uppstår som kan hindra sysselsättningen från att växa. För att ytterligare stärka sysselsättningen tidigareläggs också vissa planerade infrastruktursatsningar. Dessutom möjliggörs flera stora infrastrukturprojekt de kommande tio åren i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Motala.

För skapa ett bättre företagsklimat och därmed öka produktiviteten föreslår regeringen bland annat slopad revisionsplikt för små företag och enklare momsredovisning.
 
  © 2017 Jure AB