Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010
Utgivningsår:2010
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910195
Serie:Propositioner nr. 2009/10:195
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelse redogör regeringen för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, s.k. skatteutgifter. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.

Skrivelsen inleds med ett förklarande kapitel, bl.a. med behandling av den jämförelsenorm som används för redovisningen. Vidare ges även en kort redogörelse för skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Därefter presenteras en sammanfattande tabell över skatteutgifterna och slutligen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna. En återrapportering av skatteutgifterna sker i utgiftsområdesbilagorna till budgetpropositionen. Vid denna återrapportering sker i normalfallet ingen uppdatering av beräkningarna.
 
  © 2017 Jure AB