Regeringens skrivelse 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2010
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910102
Serie:Propositioner nr. 2009/10:102
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 72 SEK exkl. moms
I denna skrivelse ges en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren. Redovisningen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten omfattar i första hand de obligatoriska verksamheterna skola, vård och omsorg. Redovisningen syftar till att beskriva hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Denna skrivelse brukar utöver de obligatoriska verksamheterna innehålla en redovisning av något av de övriga områden där kommunerna bedriver verksamhet. I denna skrivelse ingår därför en redogörelse av kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Redovisningen avser i huvudsak förhållandena t.o.m. verksamhetsåret 2009, dock omfattar vissa delar endast uppgifter t.o.m. 2008. Orsaken är att det ännu inte finns fullständiga uppgifter publicerade om kommunernas och landstingens ekonomi avseende 2009.
 
  © 2017 Jure AB