Årsredovisningen
– en introduktion
   
 
Författare:Leonardz Björn , Blomquist Anders
Titel:Årsredovisningen – en introduktion
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:190 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147088836
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 319 SEK exkl. moms
Årsredovisningen är den enda information om ett aktiebolag som vem som helst har rätt att ta del av. Den borde därför vara begriplig för var och en som är intresserad av företagets verksamhet och ekonomi. Men årsredovisningar skrivs enligt regler som ofta är underförstådda och på ett språk som för de flesta kräver ingående förklaringar för att bli begriplig. Man kan undra varför.

Årsredovisningen – en introduktion beskriver och förklarar vad en årsredovisning innehåller, varför den är utformad som den är och hur den kan användas och tolkas. Boken vänder sig till de som vill få följande frågor belysta:

-Vad handlar redovisningsrapporterna om?
-Varför ser de ut som de gör?
-Vad redovisas och vad redovisas inte?
-Kan man bedöma ett företag utifrån dess årsredovisning
 
  © 2017 Jure AB