SOU 2010:61 Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem
   
 
Titel:SOU 2010:61 Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem
Utgivningsår:2010
Omfång:333 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234396
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:61
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms
Säkrare tågtrafik inom EU genom teknisk harmonisering

I två EU-direktiv fastslås att det ska räcka med ett godkännande av de tekniska kraven i en medlemsstat för att tågen ska kunna rulla över nationsgränserna inom unionen. Utredningen föreslår ändringar i järnvägslagen och järnvägsförordningen för att anpassa svensk lagstiftning till de båda EU-direktiven. Ändringarna gäller främst regler för godkännanden av fordon och för vilka organ som kan utgöra enheter som ansvarar för underhåll (s.k. ECM).

De EU-direktiv som avses är det nya driftskompatibilitetsdirektivet (2008/57/EG), direktivet om ändring i detta direktiv (2009/131/EG) samt direktivet om ändringar i järnvägssäkerhetsdirektivet (2008/110/EG).
 
  © 2017 Jure AB