Ds 2010:32 Ändringar i fusions- och delningsdirektiven
   
 
Titel:Ds 2010:32 Ändringar i fusions- och delningsdirektiven
Utgivningsår:2010
Omfång:84 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234433
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:32
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
Förenklad informationsplikt vid fusion och delning

Föreslår ändringar i aktiebolagslagen för att genomföra EU:s direktiv 2009/109/EG om rapporteringskrav och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar av aktiebolag.
Lagändringarna innebär bl.a.:

Att bolaget slipper skicka ut handlingar till aktieägarna i samband med fusion eller delning. Det räcker med information på bolagets webbplats.
Att information om väsentliga förändringar i de fusionerande bolagens tillgångar och skulder vid bolagsstämman kan utelämnas om samtliga aktieägare samtycker till detta.
Undantag från skyldigheten att foga en översiktlig redogörelse för verksamheten och resultatutvecklingen till fusionsplanen, när denna presenteras senare än sex månader efter den senaste årsredovisningen (gäller dels om bolaget lämnat en delårsrapport, dels om samtliga aktieägare samtycker till att informationen utelämnas).
 
  © 2017 Jure AB