ESO-rapport 2010:9 Kåren och köerna
– En ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
   
 
Författare:Winblad Ulrika , Andersson Caroline
Titel:ESO-rapport 2010:9 Kåren och köerna – En ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2010
Omfång:141 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234839
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:ESO-rapport nr. 2010:9
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 209 SEK exkl. moms
Bättre ordning i vårdkön om läkarna agerar!

En kritisk granskning av läkares agerande i samband med genomförandet av den nationella vårdgarantin visar att deras roll är oklar enligt de politiska styrdokumenten. Konsekvensen blir att välinformerade och vältaliga patienter ofta prioriteras framför svagare och »tystare» patienter.
Författarnas rekommendation är att de politiska beslutsfattarna tydliggör läkarnas och annan vårdpersonals roll och ansvar när det gäller att genomföra patienträttigheter av typen »vårdgaranti». I dagsläget ligger det mesta av ansvaret på patienten själv, vilket missgynnar äldre, kroniskt sjuka och andra svaga grupper.
Rapporten grundar sig på en enkät till landets samtliga ortopedläkare våren 2010.


Detta är en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet
 
  © 2017 Jure AB