Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder
   
 
Titel:Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder
Utgivningsår:2011
Omfång:432 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235850
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:14
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms
En ny utlänningslag med en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden trädde i kraft den 31 mars 2006. Den nya utlänningslagen fick bland annat till följd att de materiella bestämmelserna ändrades. En tidigare utredning, Utvärderingsutredningen, har i sitt slutbetänkande Den nya Migrationsprocessen (SOU 2009:56) redovisat vissa synpunkter på tillämpningen av de nya bestämmelserna i bl.a. 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § utlänningslagen.

Denna kartläggning omfattar tillämpningen av undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd (5 kap. 6 § utlänningslagen) hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna samt vägledande domar av Migrationsöverdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB