SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och EG
– En anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12
   
 
Titel:SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och EG – En anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1995:44, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1992
Omfång:406 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913813148X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1992:83
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att EG:s bolagsdirektiv 1-3 och 12 införlivas i svensk rätt genom ändringar i aktiebolagslagen.
 
  © 2017 Jure AB