SOU 1992:13 Bundna aktier
   
 
Titel:SOU 1992:13 Bundna aktier
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1992
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138109743
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1992:13
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 97 SEK exkl. moms
Kommittén föreslår att reglerna om bundna aktier upphävs fr o m den 1 januari 1993. Samtidigt upphör förbehåll i bolagsordning om bundna aktier att gälla. Förvärv som skett före detta datum i strid med sådant förbehåll skall därefter inte kunna angripas, om inte talan har väckts dessförinnan.
 
  © 2017 Jure AB