ESO-rapport 2009:4 Fyra dyra fonder?
– Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
   
 
Författare:Björkmo Malin
Titel:ESO-rapport 2009:4 Fyra dyra fonder? – Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
Utgivningsår:2009
Omfång:223 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233177
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:ESO-rapport nr. 2009:4
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 282 SEK exkl. moms
Hur skapas de bästa förutsättningarna för en kostnadseffektiv förvaltning av fondkapitalet? Överväger stordriftsfördelar i förvaltningen eventuella nackdelar med stora fonder? Kan styrningen av fondförvaltningen förbättras? Är dagens placeringsregler till "största möjliga nytta för pensionssystemet"?

Dessa frågor diskuterar ekon.lic. Malin Björkmo i en ny rapport till ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.


Detta är en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO härrör under Finansdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB