Att förstå företagsetik
   
 
Författare:Frostenson Magnus
Titel:Att förstå företagsetik
Utgivningsår:2011
Omfång:152 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147096473
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 310 SEK exkl. moms
Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur arbetar företag med etikfrågor?
Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik. Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets ansvar. Författaren diskuterar hur värderingar och normer kan styra företagets verksamhet, men också hur man kan styra och påverka dessa. Genom att förstå företagsetikens idéer och de verktyg som företagen har att tillgå, kan man bättre förstå och möta omvärldens krav och förväntningar på företags moraliska ansvar.
 
  © 2017 Jure AB