Prop. 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden.
Utgivningsår:2012
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:153
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om att Tullverkets vitesförelägganden enligt den s.k. inregränslagen (1996:701) ska få överklagas.
Det föreslås också att sådana föreläggandem ska gälla omedelbart.
 
  © 2017 Jure AB