SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd
   
 
Titel:SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd
Anmärkning:Betänkande av Livförsäkringsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:902 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237977
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:64
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 741 SEK exkl. moms
Livförsäkringsutredningen, med särskilde utredaren Tord Gransbo, har bland annat haft i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om utvidgad flytträtt av försäkringssparande samt att redovisa de för- och nackdelar som förslaget innebär. Utredningen har också haft i uppdrag att överväga vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen.

 
  © 2017 Jure AB