SOU 2012:60 Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
   
 
Titel:SOU 2012:60 Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
Anmärkning:Delbetänkande från 2011-års vägtullsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:359 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237861
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2011-års vägtullsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB