SOU 2012:67 Förvaltare av alternativa investeringsfonder
   
 
Titel:SOU 2012:67 Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Anmärkning:Betänkande från AIF-förvaltarutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:855 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238059
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:67
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , EU-rätt

Pris: 746 SEK exkl. moms
AIF-förvaltarutredningen överlämnade den 5 oktober 2012 betänkandet "Förvaltare av alternativa investeringsfonder" till finansmarknadsminister Peter Norman. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur EU-direktivet om, förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har också haft i uppdrag att utarbeta lagförslag för reglering av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av EU-direktivet.
 
  © 2017 Jure AB