Ds 2001:27 EG-direktivet om personuppgifter
– En offentlig utvärdering
   
 
Titel:Ds 2001:27 EG-direktivet om personuppgifter – En offentlig utvärdering
Anmärkning:Direktiv 95/46/EG.
Utgivningsår:2001
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214695
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:27
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms
Ett åttiotal myndigheter, organisationer, företag och intresserade medborgare har svarat på Justitiedepartementets enkät om det EG-direktiv som ligger till grund för personuppgiftslagen (PUL) - de flesta via Internet. Här presenteras resultaten.

Mycket är oklart om EG-direktivet. Nästan alla vill ersätta det med regler som ingriper mot missbruk av personuppgifter snarare än reglerar själva hanteringen av personuppgifter. Utvärderingen visar att många har problem med direktivets grundläggande begrepp som personuppgift och samtycke. Det har också kommit fram många synpunkter som rör yttrandefriheten på Internet. Även direktivets bestämmelser om information och registerutdrag till de registrerade orsakar problem.
 
  © 2017 Jure AB