SOU 2012:70 Ökad och säkrare cykling
   
 
Titel:SOU 2012:70 Ökad och säkrare cykling
Utgivningsår:2012
Omfång:857 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238165
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 512 SEK exkl. moms
Smidigare cykeltrafik!

En bred översyn har resulterat i förslag om regeländringar inom fyra områden för att underlätta för cyklisterna och göra cyklingen tryggare.
Några av förslagen:

- Fler och bättre cykelparkeringar, särskilt i anslutning till kollektivtrafik
- Möjlighet att ta med cykeln på tåget
- Tillåtet för barn upp till 8 års ålder att cykla på gångbana
- Särskilda cykelöverfarter med väjningsplikt för mötande fordon
- Särskilda cykelgator
- Mer cykelvänliga regler om stopplikt vid rödljus
 
  © 2017 Jure AB