SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden
– en ny modell för statlig utvärdering
   
 
Titel:SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig utvärdering
Anmärkning:Betänkande av Folkbildningsutredningen.
Utgivningsår:2012
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238189
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Folkbildningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
Ett nytt utvärderingssystem, förtydligat uppföljningsansvar för Folkbildningsrådet och att kommande utvärderingar av folkbildningen genomförs av två statliga myndigheter är några av förslagen från Folkbildningsutredningen.

 
  © 2017 Jure AB