SOU 2012:75 Pris, tillgång och service
– fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
   
 
Titel:SOU 2012:75 Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
Anmärkning:Delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:974 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238264
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 512 SEK exkl. moms
Utredningen gör en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

I delbetänkandet behandlas frågor om prissättning, leverans- och tillhandahållandeskyldigheten och vissa övriga frågor av betydelse för öppenvårdsapotekens verksamhet.

 
  © 2017 Jure AB