SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
   
 
Titel:SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
Utgivningsår:2012
Omfång:299 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238295
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Utredningens övergripande uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 
  © 2017 Jure AB